Moeders en Vrede

De educatieve rol van ouders, vooral die van de moeder, is cruciaal. Het is binnen het gezin dat het emotionele evenwicht tot stand wordt gebracht en dat de waarden waarop een individu is opgebouwd, worden doorgegeven. Het is ook binnen het gezin dat een kind zijn eerste ervaringen maakt met wat veiligheid of pijn is, zijn eerste ervaringen binnen de maatschappij en het vreedzaam of gewelddadig beheer van conflicten.

Moeders moeten ervan bewust zijn dat zij een belangrijke kracht zijn in het tegengaan van de vele invloeden die de samenleving ondermijnen. En de overheid moet ze als zodanig erkennen.

Esperas, een nieuw project voor Vrede

Esperas, een nieuwe samenwerking tussen Make Mothers Matter Belgium, Moeders voor Vrede en Mama Kivu.

Dit ESPERAS-project is een netwerk gericht op het ondersteunen van alle vrouwen die werken voor vrede. Via een netwerk van vrouwelijke partners in verschillende conflictgebieden wil Esperas de rol van facilitator spelen om individuele of verenigde burgers in staat te stellen om hun stem te laten horen in publieke reportages en debatten.

Om meer te weten

Internationale conferentie van Mothers4Peace

Anne-Claire de Liedekerke (voorzitter MMM), Prinses Esmeralda van België, Suzanne Monkasa (vredesvrouw 2016), Betty Batoul (vredesvrouw 2011), Laurence Vanden Abeele (voorzitter MMM Belgium)

Make Mothers Matter in samenwerking met CARE International Marocco, organiseerde op 3 en 4 mei 2018 in Casablanca, een internationale conferentie over de rol van moeders voor vrede # Mothers4Peace. De conferentie, die genoot van de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, besprak de rol van moeders voor vrede in het gezin, maar ook op communautair, nationaal en internationaal vlak.

MMM Belgium was natuurlijk ook op dit evenement aanwezig.

 

Recente wetenschappelijke vooruitgang laat zien dat vrede ontspruit in huis en dat opvoeding voor vrede al op jonge leeftijd begint. De conferentie leidde tot verschillende conclusies, waarvan er twee fundamenteel zijn:

– Vroegschoolse opvoeding en -bescherming moeten worden aangemoedigd als de hoeksteen van het opbouwen van een cultuur van vrede.

– De betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen door het bevorderen van positief vaderschap vermindert het geweld binnen het gezin en daarbuiten.

Om meer te weten

MMM Belgium steunt de integratie van vluchtelingen

Op verzoek van de European Parents Association werd MMM Belgium uitgenodigd om deel te nemen aan het project “Parent Help” om de integratie van vluchtelingenfamilies in België te vergemakkelijken. Het omvat alle landen van Europa waar er asielzoekers zijn en het werd in 2018  gepresenteerd. In samenwerking met de Europese delegatie hebben twee stagiairs van MMM Belgium een ​​document opgesteld om vluchtelingen te helpen met zeer concrete antwoorden op de praktische vragen die ze zichzelf stellen wanneer ze aankomen, met name op het gebied van gezondheid, scholing en administratie.

Nieuws van MMM Belgium

AMBASSADEURS VAN DE HOOP – VERHALEN VAN MOED

26.04.22

In maart van dit jaar organiseerde Esperas een virtueel evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2022. Het Vredeslab met de titel "Ambassadeurs van de Hoop" bracht drie opmerkelijke vrouwen samen

Read more

ESPERAS HERDENKT 20 JAAR RESOLUTIE 1325

12.11.20

Op 20 november om 14:00 CET werd online een rondetafeldiscussie gehouden (in het Nederlands en Engels), waarin werd nagegaan wat België heeft bijgedragen en in de toekomst kan bijdragen aan het versterken van

Read more

Vrouwen moeten deelnemen aan vredesprocessen – op elke stap en elk niveau

18.11.19

Het 3e MMM & ESPERAS Peace Lab bracht twee hoofdsprekers samen : Professor Christina Bache en vrouwenrechtenactivist Passy Mubalama. Door hun complementaire expertise- academisch en grassroots - boden zij twee

Read more

Esperas – Peace Lab
15 november 2019

05.11.19

Esperas neemt jullie mee voor een derde Peace Lab. We verwelkomen twee keynotespeakers, laten ons inspireren door de dames en wisselen uit over activeiten en initiatieven die bij de aanwezigen op til zijn.

Read more

Met ESPERAS, stellen MMM Belgium en haar partners vrouwen voor, die ijveren voor een duurzame vrede binnen hun gemeenschap: Drie landen – Drie reportages

04.11.19

Make Mothers Matter pleit wereldwijd voor de erkenning en ondersteuning van moeders als changemakers. Wanneer moeders voldoende ondersteund en opgeleid zijn, zijn ze niet enkel slachtoffer, maar maken ze ook de

Read more

Esperas Peace Lab presenteert filmproject “No Man’s Land

26.05.19

Het tweede onderzoekslaboratorium voor vrede (Peace Lab) van Esperas, georganiseerd door MMM Belgium als stichtend lid, vond plaats in Gent op 24 mei 2019.

Read more