Instelling, Bedrijf of Stichting

bent u een instelling, bedrijf of stichting?

Sinds 2015 werkt MMM Belgium uitsluitend met vrijwilligers, wiens werk en toewijding niets te benijden hebben op die van professionals. Maar het wordt steeds moeilijke om vrijwilligers te vinden en te vervangen.

Om haar acties voort te zetten, wil MMM Belgium de financiële middelen vinden om betaalde werknemers in dienst te nemen, waardoor er op lange termijn acties kunnen worden opgebouwd en uitgevoerd.

Hiervoor is MMM Belgium op zoek naar instellingen, stichtingen of bedrijven met het oog op het aangaan van een lange termijn partnership.

voor een onderneming

Ondersteuning van een vzw zoals MMM Belgium, kan bijdragen aan het verbeteren van de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf, veel meer dan met het lange discours: het ondersteunen van een organisatie die voor moeders werkt is inderdaad een sterk signaal en een manier om zijn mannelijke en vrouwelijke werknemers te sensibiliseren en concreet te betrekken bij onderwerpen die de kern vormen van MMM’s missie, zoals:

  • De uitdagingen van het herkennen en herverdelen van onbezoldigde familiale werk binnen het gezin (huishoudelijke taken, opvoeding van kinderen, zorg aan zieke familieleden, ouders …)
  • Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het “glazen plafond” voor moeders, de vaak onderbenutte waarde van moeders in een bedrijf en de voordelen die deze diversiteit op de werkplaats oplevert.
  • De uitdagingen van het combineren van gezins- en beroepsleven, niet alleen voor moeders, maar ook voor vaders.

gelieve met ons contact te nemen via  het contactformulier en dank hiervoor

Nieuws van MMM Belgium

EEN BIJNA PERFECTE MOEDER – NIEUWE PODCAST SERIE MET ISABELLE ROSKAM

03.10.22

Met veel plezier lanceren we onze nieuwe podcastserie "Een Bijna Perfecte Moeder" met Isabelle Roskam, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ouderschap aan de Universiteit van Leuven, België. Isabelle is gesp

Read more

AMBASSADEURS VAN DE HOOP – VERHALEN VAN MOED

26.04.22

In maart van dit jaar organiseerde Esperas een virtueel evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2022. Het Vredeslab met de titel "Ambassadeurs van de Hoop" bracht drie opmerkelijke vrouwen samen

Read more

ESPERAS HERDENKT 20 JAAR RESOLUTIE 1325

12.11.20

Op 20 november om 14:00 CET werd online een rondetafeldiscussie gehouden (in het Nederlands en Engels), waarin werd nagegaan wat België heeft bijgedragen en in de toekomst kan bijdragen aan het versterken van

Read more

MMM BELGIË NEEMT DEEL AAN DE KOSTENACTIE OPKOMST PPD

12.11.20

MMM Belgium is de Belgische vertegenwoordiger geworden voor de kostenactie Rise Up PPD of Rise Up "Peri Partum Depression". Een studie over geestelijke gezondheid en meer bepaald alle vormen van depressie voor,

Read more

Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlo

Read more

Als de wereld verandert

07.04.20

In slechts enkele weken tijd is ons dagelijks leven diepgaand verstoord en is alles veranderd.

Read more