Missie / Visie

EEN NGO VOOR VREDE

Wie zijn wij ?

Make Mothers Matter (MMM), is een internationale, a-politieke en seculiere NGO opgericht in 1947 bij de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in Parijs. MMM verenigt meer dan 45 multiculturele leden in een dertigtal landen en vertegenwoordigt meer dan 6 miljoen moeders. MMM heeft een algemeen consultatief statuut bij de VN, dat slechts  aan 150 NGO’s ter wereld is toegekend.

Opdracht/Visie

MMM Belgium is de Belgische afdeling van Make Mothers Matter, om het belang van de rol van moeders te benadrukken. Moeders zijn change-makers voor een betere wereld, ook in België.

MMM wil de publieke opinie sensibiliseren, de politieke leiders wijzen op het belang van de rol van moeders om de vrede  te bevorderen. Moeders hebben bovendien ook een rol binnen de sociale, economische en culturele vooruitgang van de maatschappij.
De doelstellingen van MMM komen overeen met de Millenium doelstellingen van de VN voor 2015.

MMM BELGIUM

MMM Belgium zag het licht in maart 2015.  MMM Belgium heeft 3 doelstellingen:

  • Moeders erkennen in hun moeder-zijn, ze ondersteunen als change-makers voor een betere wereld.
  • De rol alsook de kwaliteiten en vaardigheden van moeders erkennen en waarderen.
  • Actieve voorstellen doen aan de politici in verband met opvoeding, pensioenen, gezondheid en integratie.

Statuten MMM Belgium

Charter van de moeder

Make Mothers Matter Belgium onderschrijft de Charter van de Moeder om haar missie te volbrengen. Dit charter werd in 1947 geschreven in Parijs bij de oprichting van Make Mothers Matter en blijft tot op heden actueel.

Uitstreksels:

De invloed van een moeder beperkt zich niet enkel tot haar thuis.

Zij oefent een fundamentele invloed uit op het gezinsleven, op het economisch, sociaal en maatschappelijk leven.

Samen met de vader, heeft de moeder binnen het gezin, een beslissende opvoedingsrol.

Daarom is het uiterst belangrijk om overal ter wereld, de missie van de moeder te promoten. De publieke opinie moet het belang van de rol van de moeder erkennen, aan de hand van aangepaste wetten en instellingen.

 

 

Nieuws van MMM Belgium

Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlo

Read more

Als de wereld verandert

07.04.20

In slechts enkele weken tijd is ons dagelijks leven diepgaand verstoord en is alles veranderd.

Read more

MMM Belgium verkozen als goed doel van Etam

07.02.20

De klanten van Etam, lingerieketen in België, hebben de mogelijkheid een goed doel te steunen, dankzij hun punten. De spaarpunten, die verkregen worden bij de aankoop, online of in de winkels, kunnen worden om

Read more

Bevalling: Zouden we de vrouwen ook eens respecteren?

05.02.20

MMM Belgium steunt het advies van het Platform voor een Waardige Geboorte.

Read more

Vrouwen moeten deelnemen aan vredesprocessen – op elke stap en elk niveau

18.11.19

Het 3e MMM & ESPERAS Peace Lab bracht twee hoofdsprekers samen : Professor Christina Bache en vrouwenrechtenactivist Passy Mubalama. Door hun complementaire expertise- academisch en grassroots - boden zij twee

Read more

Esperas – Peace Lab
15 november 2019

05.11.19

Esperas neemt jullie mee voor een derde Peace Lab. We verwelkomen twee keynotespeakers, laten ons inspireren door de dames en wisselen uit over activeiten en initiatieven die bij de aanwezigen op til zijn.

Read more