Missie / Visie

EEN NGO VOOR VREDE

Wie zijn wij ?

Make Mothers Matter (MMM), is een internationale, a-politieke en seculiere NGO opgericht in 1947 bij de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in Parijs. MMM verenigt meer dan 45 multiculturele leden in een dertigtal landen en vertegenwoordigt meer dan 6 miljoen moeders. MMM heeft een algemeen consultatief statuut bij de VN, dat slechts  aan 150 NGO’s ter wereld is toegekend.

Opdracht/Visie

MMM Belgium is de Belgische afdeling van Make Mothers Matter, om het belang van de rol van moeders te benadrukken. Moeders zijn change-makers voor een betere wereld, ook in België.

MMM wil de publieke opinie sensibiliseren, de politieke leiders wijzen op het belang van de rol van moeders om de vrede  te bevorderen. Moeders hebben bovendien ook een rol binnen de sociale, economische en culturele vooruitgang van de maatschappij.
De doelstellingen van MMM komen overeen met de Millenium doelstellingen van de VN voor 2015.

MMM BELGIUM

MMM Belgium zag het licht in maart 2015.  MMM Belgium heeft 3 doelstellingen:

  • Moeders erkennen in hun moeder-zijn, ze ondersteunen als change-makers voor een betere wereld.
  • De rol alsook de kwaliteiten en vaardigheden van moeders erkennen en waarderen.
  • Actieve voorstellen doen aan de politici in verband met opvoeding, pensioenen, gezondheid en integratie.

Statuten MMM Belgium

Charter van de moeder

Make Mothers Matter Belgium onderschrijft de Charter van de Moeder om haar missie te volbrengen. Dit charter werd in 1947 geschreven in Parijs bij de oprichting van Make Mothers Matter en blijft tot op heden actueel.

Uitstreksels:

De invloed van een moeder beperkt zich niet enkel tot haar thuis.

Zij oefent een fundamentele invloed uit op het gezinsleven, op het economisch, sociaal en maatschappelijk leven.

Samen met de vader, heeft de moeder binnen het gezin, een beslissende opvoedingsrol.

Daarom is het uiterst belangrijk om overal ter wereld, de missie van de moeder te promoten. De publieke opinie moet het belang van de rol van de moeder erkennen, aan de hand van aangepaste wetten en instellingen.

 

 

Nieuws van MMM Belgium

EEN BIJNA PERFECTE MOEDER – NIEUWE PODCAST SERIE MET ISABELLE ROSKAM

03.10.22

Met veel plezier lanceren we onze nieuwe podcastserie "Een Bijna Perfecte Moeder" met Isabelle Roskam, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ouderschap aan de Universiteit van Leuven, België. Isabelle is gesp

Read more

AMBASSADEURS VAN DE HOOP – VERHALEN VAN MOED

26.04.22

In maart van dit jaar organiseerde Esperas een virtueel evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2022. Het Vredeslab met de titel "Ambassadeurs van de Hoop" bracht drie opmerkelijke vrouwen samen

Read more

ESPERAS HERDENKT 20 JAAR RESOLUTIE 1325

12.11.20

Op 20 november om 14:00 CET werd online een rondetafeldiscussie gehouden (in het Nederlands en Engels), waarin werd nagegaan wat België heeft bijgedragen en in de toekomst kan bijdragen aan het versterken van

Read more

MMM BELGIË NEEMT DEEL AAN DE KOSTENACTIE OPKOMST PPD

12.11.20

MMM Belgium is de Belgische vertegenwoordiger geworden voor de kostenactie Rise Up PPD of Rise Up "Peri Partum Depression". Een studie over geestelijke gezondheid en meer bepaald alle vormen van depressie voor,

Read more

Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlo

Read more

Als de wereld verandert

07.04.20

In slechts enkele weken tijd is ons dagelijks leven diepgaand verstoord en is alles veranderd.

Read more