Moeders en Economie

 

De missie van MMM Belgium is het erkennen en ondersteunen van de belangrijke rol van moeders in België. Moeders zijn changemakers en bouwen actief mee aan een betere wereld. Op Belgisch niveau verzamelen we de ervaringen op het veld van MMM-leden en laten we de stem van moeders horen aan de beleidsmakers.

In 2011 heeft de Europese delegatie van MMM een onderzoek uitgevoerd bij ongeveer 12.000 moeders in 16 landen in Europa.

Moeder-zijn is een bron van grote voldoening voor bijna alle personen die hebben gereageerd. “MMM’s grote onderzoek bij moeders in Europa” onthult echter een algemene en uitgesproken bezorgdheid over het gebrek aan keuzemogelijkheden (werken of niet, vol-of deeltijds…), gebrek aan tijd met hun gezin en gebrek aan erkenning voor de familiale niet betaalde arbeid (of care) die veelal door moeders wordt uitgevoerd.

Voor moeders in precaire situaties, alleenstaande moeders of moeders in een moeilijke gezinssituatie zijn deze problemen nog veel erger.

Moeders die aan de enquête deelnamen vragen:

·  tijd voor hun gezin en familie

·  keuze in kinderopvang, keuze om bij momenten in het leven minder te werken

·  erkenning van hun rol als moeder

WAT MMM BELGIUM STEUNT

Evenwicht tussen gezins- en beroepsleven

Dit evenwicht is een groot probleem in onze samenleving. Moeders zijn niet de enige betrokkenen, maar het zijn vooral vrouwen die de care verrichten en hun tijd verdelen tussen betaald werk, kinderopvang en de zorg voor oudere of zieke familieleden. Dit leidt tot discriminatie bij de aanwerving van vrouwen, een loonkloof die gemiddeld oploopt tot 16% en negatieve gevolgen voor het pensioen: gemiddeld 39% verschil met het pensioen van mannen.

Daarom bevordert MMM de goedkeuring van maatregelen die een directe impact hebben op het dagelijks leven en die de balans tussen werk en gezinsleven verbeteren, een aanpak die gebaseerd is op de gehele “levenscyclus”. Momenteel werken we aan het voorstel voor een richtlijn gericht op “het combineren van werk en privéleven voor ouders en verzorgers” in het kader van de Europese Stichting voor Sociale Rechten.

In 2017 heeft MMM Belgium samengewerkt met “Assez is Genoeg”. Dit nieuwe platform brengt verschillende vrouwenorganisaties samen en heeft tot doel “vuistslagen” uit te delen tegen beleidsmaatregelen die de onzekerheid van vrouwen vergroten alsook de sociaal-economische ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en tussen vrouwen onderling. MMM Belgium is van plan zich bij deze groep aan te sluiten, maar zou graag ook een oplossing voorstellen aan de politieke autoriteiten over al deze onderwerpen.

ZWANGERSCHAPSVERLOF

In 2016 nam MMM Belgium deel aan de presentatie van een studie uitgevoerd door de Gezinsbond waaruit blijkt dat de Vlaamse bevolking vindt dat de duur van het zwangerschapsverlof niet voldoende is, vooral als een moeder om medische redenen haar werk moet stopzetten voor de aanvang van het normale prénatale  zwangerschapsverlof. Artsen wijzen ook op wetenschappelijke studies over de voordelen van langer zwangerschapsverlof voor borstvoeding en voor het welzijn en de gezondheid van de baby en de moeder.

PENSIOENEN

Moeders zijn niet de enige betrokken, maar het zijn vooral vrouwen die hun tijd delen tussen betaald werk en kinderopvang. Het zijn vooral vrouwen die hun carrière tussen haakjes zetten om voor hun kinderen te zorgen.

Dit leidt tot discriminatie bij de aanwerving, bij de loonverschillen van de professionele loopbaan (gemiddeld 16%) en negatieve gevolgen voor het pensioen (gemiddeld 39% verschil) cf “Le Soir” 23/03/2018(FR).

MMM BELGIUM NAM DEEL AAN HET ONDERZOEK:

“Stigmatisering van moederschap in een neoliberale samenleving”(FR)

Van september 2015 tot juni 2016 voerde het “Platforme pour Promouvoir la Santé des Femmes” (PPSF) een onderzoek uit naar het gebrek aan valorisatie en de ongelijke verdeling van de “Care” tussen verschillende gender-groepen in onze samenleving, evenals de invloed hiervan op de gezondheid van vrouwen.

In 2017 hebben ze beslist om hun actie-onderzoek verder uit te breiden naar stigmatisering van het moederschap, waaraan Laurence Vanden Abeele heeft deelgenomen.

Dit verslag werd op 7 juni 2018 werd gepresenteerd in Louvain-la-Neuve door Corps Ecrits. Hier namen een 30-tal mensen aan deel, vooral vrouwen, maar ook een aantal dappere mannen. Het was een interessante uitwisseling over de percepties en de vooroordelen van het moederschap. Tijdens het 2e deel van de avond was het meer een artistieke voorstelling waarbij 2 vrouwen zelfgeschreven liederen, parodieën over feminisme en machisme in sprookjes zongen…

 

In augustus 2018 tijdens de werd dit verslag ook in Parijs voorgesteld op het CIRFF – Congrès International des Recherches Féministes Francophones.

PPT van onze presentatie in Parijs (FR)

 

Nieuws van MMM Belgium

EEN BIJNA PERFECTE MOEDER – NIEUWE PODCAST SERIE MET ISABELLE ROSKAM

03.10.22

Met veel plezier lanceren we onze nieuwe podcastserie "Een Bijna Perfecte Moeder" met Isabelle Roskam, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ouderschap aan de Universiteit van Leuven, België. Isabelle is gesp

Read more

Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlo

Read more

Spreek me niet over mijn moeder

16.02.20

  Een artikel van Roland Vaxelaire, MMM-bstuurder, gepubliceerd in La Libre Belgique (FR)

Read more

Gezinnen spelen een cruciale rol bij het versnellen van de overgang naar een circulaire economie

15.05.19

Op 14 mei 2019, vierde Make Mothers Matter de internationale familiedag door een seminar te organiseren waarin het belang werd onderstreept van het betrekken van moeders en gezinnen als beslissers voor verander

Read more

Een overwinning voor ouders en verzorgers in het Europees Parlement

05.04.19

BRUSSEL - De EU-richtlijn inzake de balans werk en privéleven voor ouders en verzorgers werd aangenomen met een overweldigende meerderheid van 490 stemmen op 620 afgevaardigden, door het Europees Parlement op

Read more

Open brief aan Minister Kris Peeters

17.12.18

MMM Belgium vraagt in een open brief steun aan Minister Kris Peeters, minister van werk, economie en consumenten in België, inzake de EU-richtlijn "Evenwicht tussen Werk en Privéleven".

Read more