Moeders en Gezondheid

Deelname van MMM Belgium aan het platform “Femmes & Santé”

Sinds april 2017 is MMM Belgium lid van het Plateforme pour Promouvoir la Santé des femmes (PPSF) en naam deel aan het project “Stigmatisering van moederschap in een neoliberale samenleving”. Tussen geïdealiseerde voorstellingen en sociale devaluatie: welke keuze voor de vrouwen?

Het Platform, dat Brusselse en Waalse verenigingen samenbrengt, analyseert al sedert meerdere jaren de relatie tussen de gezondheid van de vrouwen en de werkdruk in de ‘huishoudelijke zorg’. In 2016 bracht de studie “Care, geslacht en gezondheid van vrouwen” aan het licht dat het moederschap een breuk in het leven van de vrouwen was, want met de komst van een kind neemt het familiale werk aanzienlijk toe. De analyse werd verder doorgevoerd in 2017 door een nieuwe analyse over de voorstelling en stereotypen gerelateerd aan het moederschap. 23 feministen werden met hiervoor geïnterviewd, waaronder 6 door MMM Belgium.

Laurence Vanden Abeele, Voorzitster van MMM Belgium, nam deel aan de presentatie (in het Frans) in juni 2018 van het rapport (in het Frans) dat in december 2017 werd gepubliceerd.

Nadien werd het ook in augustus 2018 Parijs voorgesteld tijdens het Congrès international des Recherches Féministes en Francophonie (CIRFF) en Laurence Vanden Abeele was hier ook bij aanwezig.

Deelname van MMM Belgium aan het “Plateforme pour une naissance respectée”.

Het platform voor een gerespecteerde geboorte is een werkgroep van burgers, gebruikers, ouders, gezondheidswerkers, verenigingen, feministen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het herinnert de vrouwen eraan hun recht om de modaliteiten van de geboorte te kiezen ten voordele van de pasgeborenen, de moeders en hun partners.

Het Platform heeft ​​4 belangrijke eisen:

(Dit zijn de prioritaire acties om een ​​gerespecteerde bevalling in België mogelijk te maken door een onafhankelijke en vrije keuze van de plaats van geboorte en van de verschillende gezondheidswerkers die de geboorte begeleiden.)

  • Een systematische en volledige informatie over het fysiologische verloop van de bevalling, zijn professionals, de plaats van de bevalling;
  • Transparantie van hospitalisatiepraktijk zowel intern als extern, inclusief interventiepercentages;
  • Preventie van ongerechtvaardigde medische interventies met of zonder de geïnformeerde toestemming van de patiënt;
  • Versterking van de vaardigheden en complementariteit van verschillende professionelen van de geboorten.

MMM Belgium steunde in het bijzonder de campagne die in 2017 werd gelanceerd door Valérie Loreaux, een jonge moeder.

Er werd een petitie gestuurd naar minister van volksgezondheid Maggy de Block en minister van werkgelegenheid Kris Peeters met het verzoek om de duur van het postnatale verlof te garanderen: na een moeilijke zwangerschap moeten de baby en zijn moeder samen kunnen profiteren van deze eerste 14 weken. MMM België maakte het, door alle vertalingen in het Nederlands te doen, mogelijk om deze campagne zowel in het nederlandstalige als in het franstalige landsgedeelte te promoten. Vandaag heeft de petitie al meer dan 44.000 handtekeningen.

Langer zwangerschapsverlof voor een betere gezondheid van moeder en kind

In 2016 nam MMM Belgium deel aan de presentatie van een studie uitgevoerd door Gezinsbond waaruit blijkt dat de bevolking van Vlaanderen van mening is dat de duur van het zwangerschapsverlof – momenteel 15 weken, inclusief een verplichte week voor de bevalling – niet voldoende is, vooral wanneer een moeder vóór de bevalling haar werk moet stopzetten om medische redenen. Artsen benadrukken ook wetenschappelijke studies over de voordelen van langer zwangerschapsverlof voor borstvoeding en voor het welzijn en de gezondheid van de baby en de moeder.

MMM België vraagt ​​daarom om het zwangerschapsverlof uit te breiden tot 18 weken (zoals dit in 2015 op Europees niveau werd verdedigd), en vooral dat de weken die de moeders voor de geboorte “verloren” zijn, als ziekteverlof kunnen  worden beschouwd en geen beperking betekenen van de 14 weken die na de bevalling kunnen worden genomen.

Strijd tegen obesitas

MMM België, in samenwerking met de Europese delegatie, blijft werken aan de verspreiding van de resultaten van het DORIAN-onderzoek (in het Engels) naar de gevolgen van zwaarlijvigheid van zwangere vrouwen op hun kinderen tot de volwassenheid. Dit werk omvat bewustmaking voor gezond voedsel op school en de verspreiding van flyers om betere voeding te bevorderen.

In samenwerking met de Europese delegatie, de European Children Obesity Group (ECOG) en de Italiaanse kinderarts Margherita Caroli, neemt MMM Belgium deel aan een nieuw onderzoeksproject, om te analyseren hoe zwaarlijvigheid bij kinderen beter kan worden voorkomen met hulp van ouders.

De stem van ouders wordt niet gehoord bij het voorkomen van het toenemend overgewicht en het stijgend aantal kinderen met obesitas. Het is moeilijk om het onder controle te houden. We willen de ouders van Europa de kans geven hun gevoelens en zorgen kenbaar te maken en ons te informeren over de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, zodat we beter kunnen begrijpen hoe we hen kunnen helpen.

Naar verwachting zal de enquête in 2019 starten.

MMM Belgium in actie tegen het draagmoederschap eind november 2016.

MMM Belgium stuurde een open brief (in het Frans) waarin ze de positie van MMM tegen het draagmoederschap verdedigde. Het Hilton hotel in Brussel organiseerde namelijk de beurs “Mannen met baby’s”  eind november 2016. Een kopij van deze brief werd overhandigd aan Catherine Fonck, lid van de CDH. Zij is als enige die openlijk uitkomt tegen het draagmoederschap en steunt MMM Belgium ook hierin.  In België is er momenteel geen politieke wil bestaat om een wetgeving tegen draagmoederschap op te stellen, nochtans tolereert België het draagmoederschap. MMM Belgium volgt dit op en blijft zeer waakzaam.

Het laatste nieuws over MMM Belgium

EEN BIJNA PERFECTE MOEDER – NIEUWE PODCAST SERIE MET ISABELLE ROSKAM

03.10.22

Met veel plezier lanceren we onze nieuwe podcastserie "Een Bijna Perfecte Moeder" met Isabelle Roskam, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ouderschap aan de Universiteit van Leuven, België. Isabelle is gesp

Read more

AMBASSADEURS VAN DE HOOP – VERHALEN VAN MOED

26.04.22

In maart van dit jaar organiseerde Esperas een virtueel evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2022. Het Vredeslab met de titel "Ambassadeurs van de Hoop" bracht drie opmerkelijke vrouwen samen

Read more

ESPERAS HERDENKT 20 JAAR RESOLUTIE 1325

12.11.20

Op 20 november om 14:00 CET werd online een rondetafeldiscussie gehouden (in het Nederlands en Engels), waarin werd nagegaan wat België heeft bijgedragen en in de toekomst kan bijdragen aan het versterken van

Read more

MMM BELGIË NEEMT DEEL AAN DE KOSTENACTIE OPKOMST PPD

12.11.20

MMM Belgium is de Belgische vertegenwoordiger geworden voor de kostenactie Rise Up PPD of Rise Up "Peri Partum Depression". Een studie over geestelijke gezondheid en meer bepaald alle vormen van depressie voor,

Read more

Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlo

Read more

Als de wereld verandert

07.04.20

In slechts enkele weken tijd is ons dagelijks leven diepgaand verstoord en is alles veranderd.

Read more