Integratie in het MMM-Netwerk – Lid worden

u bent een vzw die werkt met of voor moeders, kinderen of gezinnen…

  • Die actief is in gezondheid of onderwijs
  • Die de mensenrechten verdedigt, in het bijzonder de rechten van vrouwen, moeders en kinderen
  • Die pleit voor een betere combinatie tussen gezins- en beroepsleven
  • Die werkt aan het versterken van sociale cohesie en het opbouwen van vrede

make mothers matter biedt u :

  • Een efficiënt en gestructureerd internationaal netwerk
  • Een vertegenwoordiging om de stem van moeders, overal ter wereld, te laten horen bij de VN, in New York, Genève en Wenen, en bij UNESCO in Parijs
  • Vertegenwoordiging op Europees en nationaal niveau voor de verdediging van moeders, met name in het kader van het gezinsbeleid
  • Regelmatige informatie over internationale, Europese en nationale vragen met betrekking tot moeders en over de advocacy van MMM. Het is de stem van de vrouwen en moeders op het veld die MMM tot aan de beleidsmakers zal brengen
  • Uitwisselingen met andere leden van het netwerk
  • Regelmatige vergaderingen en uitnodigingen voor nationale en internationale conferenties

hoe wordt u lid ?

Elke rechtspersoon die lid wenst te worden van MMM moet zich houden aan de MMM-statuten, het Charter van de Moeder en een document van lidmaatschap ondertekenen met de formele erkenning dat zij ermee instemmen.

Interesse? Dien uw aanvraag in via het lidmaatschapsformulier en stuur de vereiste documenten naar het in het formulier opgegeven adres.

Voor elke vraag hieromtrent neem contact met ons op via het contactformulier.

Het laatste nieuws over MMM Belgium

EEN BIJNA PERFECTE MOEDER – NIEUWE PODCAST SERIE MET ISABELLE ROSKAM

03.10.22

Met veel plezier lanceren we onze nieuwe podcastserie "Een Bijna Perfecte Moeder" met Isabelle Roskam, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ouderschap aan de Universiteit van Leuven, België. Isabelle is gesp

Read more

AMBASSADEURS VAN DE HOOP – VERHALEN VAN MOED

26.04.22

In maart van dit jaar organiseerde Esperas een virtueel evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2022. Het Vredeslab met de titel "Ambassadeurs van de Hoop" bracht drie opmerkelijke vrouwen samen

Read more

ESPERAS HERDENKT 20 JAAR RESOLUTIE 1325

12.11.20

Op 20 november om 14:00 CET werd online een rondetafeldiscussie gehouden (in het Nederlands en Engels), waarin werd nagegaan wat België heeft bijgedragen en in de toekomst kan bijdragen aan het versterken van

Read more

MMM BELGIË NEEMT DEEL AAN DE KOSTENACTIE OPKOMST PPD

12.11.20

MMM Belgium is de Belgische vertegenwoordiger geworden voor de kostenactie Rise Up PPD of Rise Up "Peri Partum Depression". Een studie over geestelijke gezondheid en meer bepaald alle vormen van depressie voor,

Read more

Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlo

Read more

Als de wereld verandert

07.04.20

In slechts enkele weken tijd is ons dagelijks leven diepgaand verstoord en is alles veranderd.

Read more