Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlof uit te breiden tot “coronaverlof”.

Dank aan de Gezinsbond en de Ligue des familles die hierover een petitie lanceerden begin maart.

Lees hieronder in de mededeling van de Gezinsbond welke de juiste mogelijkheden zijn en wie ervoor in aanmerking komt:

Al sinds de start van de lockdown worden we overspoeld met verhalen van ouders voor wie de combinatie thuiswerk en zorgen voor de kinderen onhaalbaar is. De Gezinsbond vroeg een oplossing. Federaal minister van Werk Muylle lanceert nu een voorstel waarbij het ouderschapsverlof tijdelijk zou worden uitgebreid met een coronaverlof voor ouders met kinderen jonger dan twaalf of met zorgbehoevende kinderen tot 21 jaar.

Belangrijk!

Dit is een voorstel dat werd voorgelegd aan de regering maar nog niet definitief is! Het zou gaan over twee maanden extra ouderschapsverlof (of coronaverlof) bovenop het bestaande ouderschapsverlof, enkel deeltijds op te nemen en in principe vanaf 1 mei als het er tijdig doorkomt. Het zou ook mogelijk zijn voor wie minder dan een jaar aan de slag is bij zijn werkgever.

Op basis van deze beperkte beschikbare info, kunnen we jullie enkele voorzichtige antwoorden geven. De Gezinsbond wacht al heel lang op dit verlof en rekent op een snelle invoering.

Wie zou gebruik kunnen maken van dit coronaverlof?

Wie zeker gebruik zou kunnen maken van dit extra ouderschapsverlof zijn werknemers met kinderen jonger dan 12 jaar en/of met kinderen met een handicap tot 21 jaar.

Ook statutairen bij de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven en contractuelen bij alle overheden kunnen meteen gebruik maken van deze maatregel.

Voor de statutairen bij de gemeenschappen, de gewesten en de lokale besturen zal de maatregel door de bevoegde overheid moeten geactiveerd worden om er gebruik van te kunnen maken. We vragen deze overheden dan ook om dat meteen in orde te brengen.

Wat met zelfstandigen en pleegouders?

Zelfstandigen, pleegouders en ouders met kinderen met een handicap van ouder dan 21 jaar hebben geen recht op ‘normaal’ ouderschapsverlof. Zij vallen met dit voorstel dus ook uit de boot.

De Gezinsbond vraagt dat zij ook van een extra verlof gebruik kunnen maken.

Hoe wordt dit financieel geregeld?

Het extra ouderschapsverlof zou – volgens de info die we nu hebben – enkel deeltijds (1/5 of halftijds) opgenomen kunnen worden.

  • Financieel betekent dit voor een ouder in een tweeoudergezin:
    –  bedrag per maand voor een halftijdse onderbreking: 425,79 euro bruto (352,77 euro netto)
    – bedrag per maand voor een 1/5-onderbreking: 144,45 euro bruto (119,68 euro netto)
  • Financieel betekent dit voor een alleenstaande ouder:
    – bedrag per maand voor een halftijdse onderbreking: 700 euro bruto (579,95 euro netto)
    – bedrag per maand voor een 1/5-onderbreking: 280,19 euro bruto (231,99 euro netto)

Eventueel kan dit aangevuld worden met de aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid gedurende maximum 12 maanden.

Wat als je al ouderschapsverlof en/of tijdskrediet hebt lopen?

In principe kan je je ouderschapsverlof en tijdskrediet met akkoord van je werkgever altijd onderbreken, en later terug opnemen, maar het zal erg afhankelijk zijn van de situatie of dit een interessante optie is.

Je verliest immers het resterende deel van de reeds lopende periode die je aangevraagd hebt. Dit is echter een eerder technisch probleem, waarvoor we hopen dat er een oplossing wordt gevonden, zodat ouders coronaverlof kunnen opnemen zonder hun aangevraagd ouderschapsverlof of tijdskrediet te verliezen.

Meest gelezen artikelen

Zie alle artikelenvan de categorie

Nieuws uit MMM Belgium

EEN BIJNA PERFECTE MOEDER – NIEUWE PODCAST SERIE MET ISABELLE ROSKAM

03.10.22

Met veel plezier lanceren we onze nieuwe podcastserie "Een Bijna Perfecte Moeder" met Isabelle Roskam, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ouderschap aan de Universiteit van Leuven, België. Isabelle is gesp

Read more

AMBASSADEURS VAN DE HOOP – VERHALEN VAN MOED

26.04.22

In maart van dit jaar organiseerde Esperas een virtueel evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2022. Het Vredeslab met de titel "Ambassadeurs van de Hoop" bracht drie opmerkelijke vrouwen samen

Read more

ESPERAS HERDENKT 20 JAAR RESOLUTIE 1325

12.11.20

Op 20 november om 14:00 CET werd online een rondetafeldiscussie gehouden (in het Nederlands en Engels), waarin werd nagegaan wat België heeft bijgedragen en in de toekomst kan bijdragen aan het versterken van

Read more

MMM BELGIË NEEMT DEEL AAN DE KOSTENACTIE OPKOMST PPD

12.11.20

MMM Belgium is de Belgische vertegenwoordiger geworden voor de kostenactie Rise Up PPD of Rise Up "Peri Partum Depression". Een studie over geestelijke gezondheid en meer bepaald alle vormen van depressie voor,

Read more

Speciaal ouderschapsverlof in het kader van het coronavirus

29.04.20

MMM Belgium verheugt zich dat Minister Muylle een antwoord gevonden heeft op de vraag van ontelbaar veel ouders van jonge kinderen tijdens deze Corona crisis. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ouderschapsverlo

Read more

Als de wereld verandert

07.04.20

In slechts enkele weken tijd is ons dagelijks leven diepgaand verstoord en is alles veranderd.

Read more